Circus Barones.

Ieder jaar in juni strijkt het “circus Barones” neer in onze gemeente.

DSC_0030

Sinds 2002 toeren directeur Richard Korittnig en zijn gezelschap door ons land, met steeds meer succes. Daarmee zijn ze een uitzondering binnen het traditionele circus. Richard Korittnig is een telg uit een roemrijke circusfamilie waarvan de traditie teruggaat tot 1848. Zijn vader Rafael kwam in 1998 vanuit Oostenrijk naar Vlaanderen. Eerst toerde het gezin hier als Circus Rafaëli, later zouden ze hun naam veranderen in Euro Flying Circus, maar aan dat circusverhaal kwam in 2000 een einde.
Maar Richard Korittnig dacht er geen moment aan om uit de circuswereld te stappen. Hij verdiende wat geld door bij te klussen en richtte in 2002 circus Barones op. 
Aanvankelijk was het knokken om het hoofd boven water te houden. Het succes kwam er pas na vier jaar.  Door talentvolle circusartiesten aan te trekken, een uitgekiend programma samen te stellen en keihard te blijven werken, groeide dit circus uit tot het meest succesvolle in Vlaanderen.

DSC_0034

DSC_0033

Met het circus reizen ook enkele Siberische steppekamelen, Zuid-Amerikaanse lama’s, pony’s en paarden mee. Deze beestjes lijken het wel naar hun zin te hebben hier, ver weg van hun steppe of pampa.

DSC_0009

DSC_0019

DSC_0028

DSC_0038

Advertenties

De graaf van Horn.

Aan het einde van de 16e eeuw was Filips van Montmorency heer van Nevele en resideerde in die hoedanigheid in het kasteel Ooidonk. Daarnaast droeg hij ook de titel van graaf van Horn(e).

Op 5 juni was het 450 jaar geleden dat de graaf van Horn, samen met zijn kompaan de graaf van Egmont, werd onthoofd op de Grote Markt in Brussel. In Nevele werd dit feit herdacht met een tentoonstelling en allerhande evenementen.
De omfloerste historie over de graaf van Horn, de dramatische omstandigheden in het 16de eeuws Vlaanderen en de kwaadaardige Spaanse hertog van Alva, kunnen jullie lezen op mijn verhalen-site.

Ooidonck 023b

De belangrijkste bijzaak.

Brugge 010

Deze namiddag wordt het wellicht stil in de straten. Hoewel, op heel wat pleinen, waar men een groot beeldscherm heeft opgesteld, zal er veel volk bijeen zijn geschaard. De belangrijkste bijzaak ter wereld is immers opnieuw aan de orde : het WK voetbal.
Vandaag zijn we in dit landje weer allemaal Belgen. Straks om vijf uur weerklinkt in Rusland de Brabançonne en kunnen we met z’n allen beginnen nagelbijten.

DSC_0001

football-155528_960_720

Het Parkbos.

Het Parkbos is een uniek recreatiegebied ten zuid-westen van Gent. Het strekt zich uit over Gent (Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem), De Pinte en Sint-Martens-Latem. Het is het gebied van bijna 1200 hectare tussen de Ringvaart, de Leie, de autosnelweg E17 en de woonkern van De Pinte.
Het Parkbos wordt in fases aangelegd en zal pas volledig klaar zijn in 2020. Er zullen dan vier zogenaamde “portalen” zijn waar men toegang heeft tot het gebied. Momenteel zijn reeds twee van de vier portalen in gebruik : het portaal Grand Noble (naar het gelijknamig kasteel in de buurt) en het Maaltebruggepark.
Het Parkbos heeft heel wat te bieden aan de recreant. Het is een bos- en natuurgebied met wandelpaden, dreven, knuppelpaden, fietslussen, ruiterparcours, weiden en hondenlosloopweiden, speelvelden voor kinderen, zandvalleien, picknick plekken en nog veel meer.

De Stad Gent realiseert maar een deeltje van dit project. De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de buurgemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem doen de rest.

DSC_0006 (2)DSC_0023DSC_0013DSC_0031

De Sint-Baafsabdij.

 

Gent 016

Om zieltjes te winnen voor het Christelijk geloof stichten zendelingen in de 7e eeuw overal in Europa abdijen. Eén van hen was Amandus, afkomstig uit Zuid-Frankrijk. Toen hij omstreeks het jaar 630 bij de plek in Vlaanderen aankwam waar de Leie en de Schelde samenvloeiden, Ganda genaamd, bouwde hij daar een bescheiden klooster.
Wat later vestigde een zekere Adalwin, een rijke edelman uit Haspengouw, zich in het klooster. Hij nam de naam Bavo aan en leefde als een kluizenaar. Na zijn dood werd Bavo vereerd en mensen brachten schenkingen naar het klooster, waar Bavo’s gebeente in de kerk begraven lag. Zo ontstond en groeide de Sint-Baafsabdij in Gent.

 

Gent 051

De abdij kende daarna een woelige geschiedenis, met vallen en opstaan, tot in 1537 Keizer Karel het bevel gaf om de abdij te slopen omdat hij op die plaats een versterkte burcht wilde bouwen (het gehate Spanjaardenkasteel). De monniken werden verplicht om de abdij voorgoed te verlaten. Later, na de ontmanteling van het Spanjaardenkasteel, werd de vesting nog tot halfweg de 19e eeuw gebruikt als garnizoensplaats en militair depot. Omstreeks 1857 kwam er op deze plek een slachthuis en een veemarkt.

Gent 052

De ruïnes van de Sint-Baafsabdij bleven echter al die tijd bewaard. De abdijresten werden door de Staat aan de de stad Gent geschonken die er een museum voor stenen voorwerpen in onderbracht.

Gent StBaafs abdij

Tot op de dag van vandaag worden er middeleeuwse grafstenen en andere stenen sculpturen tentoon gesteld. Sinds 1936 zijn de ruïnes als historisch monument beschermd.

De Sint-Baafsabdij is gratis toegankelijk voor publiek van 1 april tot en met 1 november, telkens op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag tussen 14u en 18u.

Gent 025

Zwerfvuil.

Onze stad gaat opnieuw in de aanval tegen het zwerfvuil. Op het Rheinbachplein heeft men een container en een aantal ijzeren hekkens geplaatst met daaraan sensibiliseringsborden bevestigd. Er staat ook een soort kast waarin troep is tentoon gesteld dat men lang de oevers van de Leie  heeft gevonden.

DSC_0001

DSC_0002

Ook de koeien krijgen bijzondere aandacht. Blijkbaar worden er op de weiden en meersen langs de Leie jaarlijks talrijke koeien ziek door zwerfvuil dat in hun maag is terecht gekomen.

DSC_0004

DSC_0005

Op 29 juni organiseert de stad een grote zwerfvuil-opruimactie. Daarnaast zal er beroep worden gedaan op “bermmeesters”, vrijwilligers die het stadsbestuur ondersteuning bieden in de strijd tegen het zwerfvuil.
Wie betrapt wordt op sluikstorten mag zich overigens aan een fikse boete verwachten.

Jarig.

Ik drijf verder, stroomafwaarts in de rivier van het leven. Vandaag tel ik er weer een jaartje bij. In mijn hoofd zijn het er pas 21, maar feitelijk moet ik reeds 61 lentes vermelden.
Sommige mensen zeggen dat ik er jonger uitzie, maar zoiets zegt men alleen maar tegen iemand die oud aan het worden is. 😉 Reeds in 2014 moest ik noodgedwongen stoppen met werken, maar straks op 1 juli, word ik ook officieel met pensioen gestuurd. Vanaf dan behoor ik dus bij de groep mensen die men aanduidt als “de gepensioneerden” of erger nog : “de ouden van dagen”.
Het idee alleen al …
Ik laat het niet aan mijn hart komen. Het lijf en de leden willen niet zo goed meer mee en soms dreigt het glas wel eens halfleeg te raken, maar dan giet ik de inhoud ervan gewoon over in een kleiner glas. 🙂
Gezondheid !

glass-33492_960_720