De graaf van Horn.

Aan het einde van de 16e eeuw was Filips van Montmorency heer van Nevele en resideerde in die hoedanigheid in het kasteel Ooidonk. Daarnaast droeg hij ook de titel van graaf van Horn(e).

Op 5 juni was het 450 jaar geleden dat de graaf van Horn, samen met zijn kompaan de graaf van Egmont, werd onthoofd op de Grote Markt in Brussel. In Nevele werd dit feit herdacht met een tentoonstelling en allerhande evenementen.
De omfloerste historie over de graaf van Horn, de dramatische omstandigheden in het 16de eeuws Vlaanderen en de kwaadaardige Spaanse hertog van Alva, kunnen jullie lezen op mijn verhalen-site.

Ooidonck 023b

Advertenties

Het Ros.

Precies acht jaar geleden was ik erbij toen het “Ros Beiaard” en de “Vier Heemskinderen” uitgingen in Dendermonde, in één van de grootste en mooiste folkloristische stoeten van Vlaanderen.
Maar het Ros Beiaard doet slechts om de tien jaar zijn ronde in de stad van Dendermonde, dus is het nog twee jaar wachten voor het eeuwenoude paardje door de “Pijnders” opnieuw van stal wordt gehaald.

DSC_6886b

DSC_6863b

Aan de Graslei.

De Graslei is reeds eeuwenlang de “place to be” in Gent.
Vanaf de 11de eeuw, toen de haven van Gent zich hier ontwikkelde, waren de kades van de Graslei en de Korenlei de ontmoetingsplaatsen bij uitstek voor de Gentenaars.

A59.3 - kopie

Pieter Benedictus De Maere ( 1791) – STAM Gent

De huidige bebouwing is nog steeds een overblijfsel uit die tijd, al werden diverse gebouwen in de 18de en 19de eeuw aangepast. Voor de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent werden de gevels grondig gerestaureerd. Het stadsbeeld van de Gras- en Korenlei werd in 1952 als stadsgezicht beschermd.

Gent by night 047

25 mei 1940.

Het Kongoplein in Deinze is reeds lang geen plein meer, maar een rotonde waar enkele drukke wegen samenkomen. Maar ooit was het een heus vierkant plein met rondom huizen, gelegen aan de boorden van het Schipdonkkanaal.
Aan de oever van het kanaal staat sinds 1958 een bronzen beeld van de hand van Geo Vindevogel dat een treurende vrouw voorstelt, met daarnaast enkele arduinen panelen waarop namen zijn gebeiteld.
Het is een monument ter nagedachtenis aan de gebeurtenissen die hier aan het Schipdonkkanaal plaats vonden op 25 mei 1940. Een zwarte dag in de geschiedenis van onze stad. Wat daar toen precies is gebeurd heb ik verteld op mijn verhalen-site onder de titel “Burgers als levend schild”.  Dat verhaal kunnen jullie lezen door HIER te klikken.

Raversijde 116

Herbestemming.

In het “Ommegangstraatje” in onze stad tref je de gebouwen aan van de firma TORCK. Tenminste, wat er nog van over blijft.
Van de fabriek, waar sinds 1887 wereldvermaarde kinderwagens, poppenwagens en trapauto’s werden gemaakt, blijft nog slechts een bouwval over. De firma telde op zijn hoogtepunt duizend werknemers en had vestigingen in Rotterdam en Keulen. Maar vooral door de concurrentie uit de lage-loon landen, kon het bedrijf het niet meer redden en ging in 1971 failliet. De gebouwen en terreinen werden daarna nog gebruikt als opslagplaats door de speelgoedhandel Beeusaert. Maar na verloop van tijd hielden ook zij het voor bekeken.

NaamloosDirectie- en kaderleden van de firma Torck anno 1922.
Vooraan zitten (v.l.n.r.) : George Torck, Robert Torck, Emile Torck, vennoot Paul Hautekeete, Victor Torck en Charles Drubbel.
Zittend op de grond : Christiane Torck.

Onderstaande foto’s maakte ik tien jaar geleden, in 2008, toen de gebouwen al in erbarmelijke toestand verkeerden.
Sindsdien staan de magazijnen verder te verkommeren.

DSC_1910DSC_1916DSC_1921Intussen zijn er plannen voor een herbestemming voor deze site. Alle gebouwen zullen met de grond gelijk gemaakt worden en de hele omgeving zal worden omgevormd tot een woon- en leefsite. Nadat de gebouwen van de firma Periclès reeds tegen de vlakte gingen, zal opnieuw een stukje industriële geschiedenis van onze stad voorgoed verdwijnen.
Een aantal van de kinderwagens en trapauto’s die destijds door de firma Torck werd vervaardigd, zijn nog te bezichtigen in de erfgoedafdeling van het Museum van Deinze en de Leiestreek.

Torck_-_Deinze_-_Belgium

Het best bewaarde geheim van Gent.

Op het einde van de 17 de eeuw kocht de familie d’Hane een aantal huizen in de Velstraat in Gent en voegde al deze panden samen. Er werd een barokke voorgevel opgetrokken, terwijl de achtergevel in classicistische stijl afgewerkt werd.
In 1780 kreeg Jean Baptiste, graaf d’Hane de Steenhuyse het huis in handen. Hij maakte er een hotel van en liet er heel wat voorname gasten logeren, waaronder Tsaar Alexander I, John Quincy Adams (de latere president van de VS) en de Franse koning Lodewijk XVIII.
In de 20 ste eeuw raakte het hotel in onbruik en werd het huis overgedragen aan de stad Gent. In de jaren ’90 begonnen voornamelijk vrijwilligers aan een langdurige en grondige renovatie, waarbij men heeft getracht alles te herstellen in de oude glorie van het adelijke leven uit de 18e eeuw. De interieurs van dit merkwaardige gebouw, dat in de wandelgangen het best bewaarde geheim van Gent wordt genoemd, bevatten unieke wandbehangen, beschilderingen, parketvloeren en meubelstukken.
Het huis is een historische parel, in het midden van een drukke winkelstraat. Sinds 30 maart kan het grote publiek er iedere vrijdag, zaterdag en zondagnamiddag vrij binnenwandelen om dit goed bewaarde geheim met eigen ogen  te aanschouwen.

(De inkom is gratis al is een vrijwillige gift, in de daarvoor voorziene glazen box bij de ingang, steeds welkom. Omwille van de authentieke parketvloeren in het huis, is men genoodzaakt om er rolstoelen, rollators of kinderwagens te weren).