“Te Deinsewart”.(4/4)

Deinze_-_1641

WAT VOORAF GING
Nadat de opstandige boeren in 1325 tijdens de slag bij de Rekkelingebeek de Fransgezinde adel in het zand hadden doen bijten, besloten zij door te stoten naar Gent. Maar daar stuitten ze op het leger van de Franse koning. Aan de poorten van Gent kwam er op bloederige wijze een einde aan de opstand.
Toen 50 jaar later de Bruggelingen in aanvaring kwamen met de Gentse Witte Kaproenen, kwam het tot een regelrechte stadsoorlog tussen Brugge en Gent. Deinze kwam daarbij tussen twee vuren te zitten en werd door de Bruggelingen ingenomen. Dat kon Gent niet laten gebeuren en zette in 1381 een grootscheepse aanval in op de stad Deinze.

4

De Gentse aanval mislukte compleet. De Bruggelingen die de stad Deinze bezetten, hadden de laag gelegen meersen rondom de stad laten vollopen met water.  De aanval, die plaats had op 15 oktober 1381, gebeurde overigens in helse weersomstandigheden en eindigde voor de Gentenaars in een enorme chaos. Opnieuw dienden de Gentenaars zich terug te trekken en talrijke doden en gewonden achter te laten, waaronder hun leider Raes vande Voorde.

De Bruggelingen hadden de veldslag gewonnen, maar nog niet de oorlog. Om Gent tot overgave te dwingen had Lodewijk van Male de belangrijkste toegangswegen tot de stad afgegrendeld. Maar het Gentse leger, nu onder leiding van Filips van Artevelde (zoon van Jacob), slaagde erin om uit te breken en hun manschappen te verzamelen in het Beverhoutsveld in Beernem, nabij Brugge. Op 3 mei 1382 stonden Gentenaars en Bruggelingen daar tegenover elkaar. Volgens de overlevering stonden die van Brugge echter stomdronken op het slagveld en boden zij nauwelijks weerstand. De Gentenaars versloegen de Bruggelingen en slaagden erin om nog dezelfde dag de stad Brugge te bezetten.

slag-op-het-beverhoutsveld
De slag bij het Beverhoutsveld

In augustus van datzelfde jaar keerden ze met een grote legermacht terug naar Deinze. De stad werd ingenomen en geplunderd. Er werd gemoord, gebrand en verkracht. De hele stad werd verwoest. Alle middeleeuwse gebouwen van Deinze werden met de grond gelijk gemaakt. Het Grafelijk kasteel met Prinsenhof, de Hallepoort met belfort, de Onze-lieve-Vrouwekerk, het Sint-Blasius hospitaal, het begijnhof, niets bleef gespaard. De Gentenaars lieten één grote puinhoop achter.
In de loop van de 15e eeuw kwam er nog meer gedonder met de “Witte Kaproenen” en dan kreeg de stad ook nog eens de “beeldenstormers” op bezoek. Dat leidde telkens weer tot vernielingen en rampspoed.

***

In de 16e eeuw was het heropgebouwde Deinze uitgegroeid tot een protestants bolwerk. In 1579 sloot  het stadsbestuur zich aan bij de Gentse Calvinisten. Samen namen ze het op tegen de Spaanse overheersers van die tijd.
Maar een jaar later werd Deinze onder de voet gelopen door de Franse Hugenoten. Hoewel deze Franse Calvinisten bondgenoten waren in de strijd tegen de Spanjaarden, hielden ze toch lelijk huis in de stad Deinze. De stad werd alweer beroofd en bestolen. Heel wat bewoners van de stad werden gevangen genomen, mishandeld of vermoord. Niets bleef overeind staan en in de omgeving ging de ene boerderij na de andere in de vlammen op.
In 1590 verleende de Spaanse koning de inwoners van de stad Deinze vrijstelling van belasting. Dat was niet omdat hij  Deinze zo genegen was, maar wel omdat er haast niemand meer aanwezig was in de stad bij wie hij die belastingen kon innen. Het oorlogsgeweld en de vele moorden en plunderingen moe, waren de inwoners gevlucht naar het noorden en lieten een spookstad achter.
Sommigen Deinzenaars zetten koers naar het westen, naar “de nieuwe wereld” en vestigden zich uiteindelijk in “Nieuw Amsterdam” (het huidige New York).
Pas laat in de 17e eeuw zou de stad Deinze terug heropbloeien.

Holpoort
De verdwenen “Holpoort” in Deinze. (Ets van J. van de Kerkhove -1874)

Geraadpleegde bronnen :
“Geschiedenis van Deinze en ’t Land van Nevele” door Stefaan De Groote m.m.v. Dennis Pieters, uitgegeven door Skribis.
Wikipedia
historiek.net
erfgoedinzicht.be