De Sint-Baafsabdij.

 

Gent 016

Om zieltjes te winnen voor het Christelijk geloof stichten zendelingen in de 7e eeuw overal in Europa abdijen. Eén van hen was Amandus, afkomstig uit Zuid-Frankrijk. Toen hij omstreeks het jaar 630 bij de plek in Vlaanderen aankwam waar de Leie en de Schelde samenvloeiden, Ganda genaamd, bouwde hij daar een bescheiden klooster.
Wat later vestigde een zekere Adalwin, een rijke edelman uit Haspengouw, zich in het klooster. Hij nam de naam Bavo aan en leefde als een kluizenaar. Na zijn dood werd Bavo vereerd en mensen brachten schenkingen naar het klooster, waar Bavo’s gebeente in de kerk begraven lag. Zo ontstond en groeide de Sint-Baafsabdij in Gent.

 

Gent 051

De abdij kende daarna een woelige geschiedenis, met vallen en opstaan, tot in 1537 Keizer Karel het bevel gaf om de abdij te slopen omdat hij op die plaats een versterkte burcht wilde bouwen (het gehate Spanjaardenkasteel). De monniken werden verplicht om de abdij voorgoed te verlaten. Later, na de ontmanteling van het Spanjaardenkasteel, werd de vesting nog tot halfweg de 19e eeuw gebruikt als garnizoensplaats en militair depot. Omstreeks 1857 kwam er op deze plek een slachthuis en een veemarkt.

Gent 052

De ruïnes van de Sint-Baafsabdij bleven echter al die tijd bewaard. De abdijresten werden door de Staat aan de de stad Gent geschonken die er een museum voor stenen voorwerpen in onderbracht.

Gent StBaafs abdij

Tot op de dag van vandaag worden er middeleeuwse grafstenen en andere stenen sculpturen tentoon gesteld. Sinds 1936 zijn de ruïnes als historisch monument beschermd.

De Sint-Baafsabdij is gratis toegankelijk voor publiek van 1 april tot en met 1 november, telkens op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag tussen 14u en 18u.

Gent 025

Middeleeuws vakmanschap.

In de middeleeuwse refter van de Bijlokeabdij in Gent is een grafsculptuur uit het jaar 1232 te bezichtigen. Het beeld stelt Hugo II voor, burggraaf van Gent. Hij is afgebeeld met maliënkolder en uitgerust met zwaard en schild. Het is één van de weinig nog bewaarde 13-de eeuwse grafsculpturen in België.

DSC_0060 - kopie

DSC_0063 - kopie

De 14de-eeuwse refter van de Bijlokeabdij is een gotische ruimte met zeven spitsbogen die een houten gewelf dragen dat een ruimte van 10 op 31 meter overspant. De bogen rusten op zuiltjes van Doornikse steen met sierlijke ornamenten.
Zoals in de middeleeuwen de gewoonte was, zijn de stenen muren afgewerkt met kalk-, pleister- en verflagen. Verschillende sierelementen zijn er op een unieke wijze samengebracht. Het meest frappant zijn de muurschilderingen. Dit pareltje van baksteengotiek illustreert het grote vakmanschap van die tijd.

Bron : stamgent.be

DSC_0062 - kopie